דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קרן לוי

 • גב' קרן לוי - תלמידת מחקר
  קבוצת מחקר: 
  פרופ' יעל קלי
  מוסד אקדמי: 
  הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

  גב' קרן לוי

  קרן לוי הינה דוקטורנטית במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. את התואר הראשון בביוכימיה מולקולרית ואת התואר השני בהוראת המדעים קיבלה גם כן מהטכניון.

  את מחקר הדוקטורט שלה היא מבצעת בהנחייתן של פרופ/ח טלי טל חברת סגל במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ופרופ/ח יעל קלי, ראש מרכז LINKS, חברת סגל בחוג לטכנולוגיות למידה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

  המחקר שלה במסגרת הדוקטורט עוסק בשילוב שבין למידת חקר בסביבה החוץ כיתתית, מורים כמעצבים ושילוב טכנולוגיה ניידת לקידום הלמידה. המחקר בוחן את האופן בו מעורבות המורים בעיצוב סביבת הלמידה המשלבת את הטכנולוגיה הניידת מקדמת את התפתחותם המקצועית של המורים.

  מורים כמעצבים: עיצוב למידה ניידת בגן האקולוגי