Co-creation of Knowledge in Technology-Enhanced Communities of Learning

חינוך

שלום רב,

נותר פחות מחודש להגשת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות לכנס מיט"ל השניים-עשר. המועד האחרון הינו ה-6.4.14.

הכנס הארצי השנתי השניים עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז, ה-2.7 בשיתוף מכללת לוינסקי לחינוך.