Co-creation of Knowledge in Technology-Enhanced Communities of Learning

Host name: 
הטכניון
Event location: 
בנין צ'רצ'יל

הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל 2015

בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות
الثلاثاء, 30 June, 2015 - 08:30

במסגרת הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל שיערך השנה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ביום שלישי, י"ג תמוז התשע"ה, ה-30.6, יציגו גם חברי לינקס:

גבולות לשם הבנה בינתחומית 
עדי קידרון ויעל קלי, אוניברסיטת חיפה

Evaluating Scaffolds during Learning by Software Engineers  
Daphne Raban and Yonit Rusho, University of Haifa

. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם.

מידע נוסף והרשמה http://meital.iucc.ac.il/conf2015/program15.htm