דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

אורנית שגיא

עברית
מורים כמעצבים

מחקר זה בוחן את ההתפתחות המקצועית של המורים בעקבות השתלמות מורים המערבת את המורים בעיצוב ופיתוח סביבת למידה המשלבת טכנולוגיה ניידת.

Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi

אורנית היא פוסט דוקטוראנטית בקבוצתה של יעל קלי במגמה לטכנולוגיות בחינוך, באוניברסיטת חיפה. תחומי העניין של אורנית כוללים עיצוב ומחקר סביבות למידה משלבות טכנולוגיה המעודדות תרבות למידה מוכוונת ערכים פנימיים, ופיתוח מורים כמעצבים וכמעצבים-חוקרים. לאורנית דוקטוראט מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בהנדסת מחשבים, גם הם מהטכניון. בנוסף לשלוש-עשרה שנות הנסיון כמהנדסת בתעשיית ההיי-טק בארץ ובארה"ב, אורני לימדה מדעי המחשב בתיכון, וקורסים לתארים מתקדמים באוניברסיטת חיפה ובמכון וייצמן.

עמודים