דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

אילת ברעם צברי

עברית
מועד האירוע: 
16/02/2016 - 08:30

הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016

Golumbic, Y. N. (2015), What makes Citizen Science projects successful, and what can we learn from them for future projects? This literature review of citizen science projects was ordered and funded by the Technion Citizen Science Project (TCSP)

What makes Citizen Science projects successful: and what can we learn from them for future projects?

מזל טוב ללדורית, דפנה, קרן, מיטל, נלי, חני, איילת ויעל

מועד האירוע: 
28/12/2015 - 09:00
ב-28/12/15 מתקיים מפגש רבעוני של חוקרי LINKS (חוקרי PI). 
סמינר פרופ' דומיניק ברוסארד
מועד האירוע: 
22/12/2015 - 14:30

מוזמנים לשני סמינרים של

סמינר פרופ' דומיניק ברוסארד
מועד האירוע: 
21/12/2015 - 14:00
 מוזמנים לשני סמינרים של
Prof. Ayelet Baram-Tsabari

בשמחה ובגאווה גדולה אנו משתפים את קהילת LINKS בחדשות המרגשות על קבלת הפרופסורה בטכניון של פרופ' אילת ברעם צברי. 

המשיכי להוביל את המחקר ואת תקשורת המדע בארץ ובעולם. 

אנחנו נהנים ממך ואיתך ומברכים אותך בשפע, הצלחה והמשך עשייה מחקרית נפלאה!

קהילת LINKS

 

למידה והוראה בחברת המידע
פרופ' יעל קלי
313.4536 (4 נ"ז, היברידי, סמינריון, בחירה)
יום רביעי 8:30-1:00, חדר 208 אוניברסיטת חיפה

בתקציר זה מאוגדים עיקרי הממצאים העולים מדו"ח מצב המדע בתקשורת החדשותית דוברת העברית בישראל.

עמודים