דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

דבי הוק

עברית

מיזם "חשיבה בין-תחומית בסביבה עתירת טכנולוגיה" נועד לתת מענה לצורך בפיתוח אחת מהמיומנויות הקריטיות בחברת המידע - היכולת לחשיבה בין-תחומית ולתהלי

מועד האירוע: 
28/01/2014 - 17:45

החוג ללמידה, הוראה והדרכה הזמין את מרכז מצוינות LINKS לקחת חלק ביום העיון "מדעי הלמידה: בין למידה, הוראה ועיצוב" שיערך ביום שלישי, כ״ז בשבט תשע"ד, 28 בינואר 2014 ,
17:00 – 08:30 , הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

מועד האירוע: 
13/10/2013 - 10:00
בהתרגשות גדולה ובשמחה אנו מזמינים אתכם ליטול חלק בכינוס LINKS הראשון, אשר מתקיים בימים ראשון ושני, ט'-י' בחשון ת
מועד האירוע: 
16/06/2014 - 15:00
תהליך חווייתי ראשון מסוגו העוסק בשינויים תרבותיים בעולם הדיגיטלי ובהשפעתם על תהליכי למידה ועל החינוך
Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi

חמו מ. והוק-טגליכט, ד. הסברים בשיח עמיתים: תכנים ותפקודים. בתוך ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים. בלום קולה ש. וחמו מ. (עורכות), 2010, עמ' 121-152.

בפרק זה נבחנים הסברם בשיח עמיתצים בקרב ילדים כשהמוקד הוא בכפל הפנים של הסוגה:

א. מנקודת מבט תקשורתית הסברים במהלך שיחה הם כלי לפיתרון בעיות באמצעות התמודדות עם אי-הבנות ועם פערי ידע או באמצעות הצדקות והנמקות לרצונות ולפעולות. 

מועד האירוע: 
09/04/2014 - 12:30
חוקרים וחברים יקרים, 
גב' דבי הוק טגליכט - מנהלת היחידה

מנהלת מרכז מצוינות LINKS ברשות המחקר של אוניברסיטת חיפה. 

עמודים