דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

יעל בראל

עברית
Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi

יעל בראל - תלמידת מחקר

יעל בראל היא תלמידת תואר שני תחת הנחייתה של פרופ'מ אילת ברעם-צברי, במחלקה לחינול למדע וטכנולוגיה בטכניון.

מחקרה עוסק במאפייני הסיקור של מדע בחדשות בישראל.

עמודים