דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

יעל קלי

עברית

מזל טוב ללדורית, דפנה, קרן, מיטל, נלי, חני, איילת ויעל

מועד האירוע: 
28/12/2015 - 09:00
ב-28/12/15 מתקיים מפגש רבעוני של חוקרי LINKS (חוקרי PI). 

למידה והוראה בחברת המידע
פרופ' יעל קלי
313.4536 (4 נ"ז, היברידי, סמינריון, בחירה)
יום רביעי 8:30-1:00, חדר 208 אוניברסיטת חיפה

Levy, K. S., Kali, Y. & Tal, T. (2015, June). Promoting teacher professional growth for technology-enhanced outdoor inquiry teaching. In W. C. Hoadley (Chair), Technology-Enhanced Learning Communities on a Continuum between Ambient to Designed: What Can We Learn by Synthesizing Multiple Research Perspectives? Symposium to be conducted at the 11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, Gothenburg, Sweden.
פוסטר אשר הוצג במסגרת סימפוזיון בכנס CSCL 2015 תחת הכותרת: 
לוי, ק., קלי, י. וטל ט. (2015). מורים כמעצבים: קידום הצמיחה המקצועית של מורים לשילוב טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה החוץ-כיתתית. בתוך: י. עשת, א. בלאו, א. כספי, נ. גרי, י. קלמן, ו. זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ' 75ע'-82ע'.

מאמר אשר הוצג בכנס צ'ייס 2015, רעננה.

תקציר

תלמידים יוצאי אתיופיה משתייכים לאחת מהקבוצות החלשות והעניות ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. תלמידים אלה מתמודדים עם פערים חברתיים ותרבותיים, בנוסף לקשיים כלכליים וסטריאוטיפים גזעניים.

סטודנטים יוצאי אתיופיה שייכים לאחת הקבוצות העניות ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. הם מתמודדים עם פערים חברתיים ותרבותיים בנוסף לקשיים כלכליים וסטריאוטיפים גזעניים.

ב- 13.5.2015 נערך טקס הענקת מלגות על שם שרה וגרשון שטריכמן ב

עמודים