דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

מיכל ירושלמי

עברית

מחקר זה עוסק בסוגיות המשפטיות העולות מ"האבולוציה" הטכנולוגית-הפדגוגית של השימוש בספר הלימוד. המחקר בוחן את המצב המשפטי הקיים בנוגע להיבטים השונים של השימוש בספרי לימוד באספקלריה של המעבר לעידן המידע בחינוך. מטרתו של המחקר להציג תשתית אקדמית לביצוע ההתאמות הנורמטיביות הנדרשות למימוש מלוא הפוטנציאל של שילוב טכנולוגיית המידע בפדגוגיה. המחקר מבוצע במסגרת עבודת הדוקטורט של יוני הר כרמל ובהנחייתן של פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכל ירושלמי.

Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi

פרופ' מיכל ירושלמי: פיתוח ספר אינטראקטיבי ללימוד מתמטיקה לצורך מחקר על מודלים של יצירה שיתופית של ספרי לימוד באיזה עולם או סביבה לימודית מורים יכולים להכשיר עצמם לסביבת העתיד? ד"ר ילנה נפתלייב במשותף עם Prof. Daniel Chazan U of Maryland שינוי נורמות הוראה ולמידה עם ספרים דיגיטליים – איך זה מתרחש בכתה? על נורמות, מדיניות ורגולציה של ספרי לימוד דיגיטלים: ניתוח השיח המשפטי והשיח החינוכי מחקר משותף בשתי דיסיפלינות עם פרופ' ניבה אלקין-קורן פיתוח ומחקר קוגניטיבי של מתמטיקה במימשקים חדשים

פרופ' מיכל ירושלמי מכהנת כסגנית נשיא ודיקן למחקר מאוקטובר 2011.

TinkerPlots- workshop
מועד האירוע: 
12/02/2014 - 08:45

הסדנה הינה חלק משיתוף פעולה בינלאומי בין שלושה מרכזי מחקר לחקר חשיבה סטטיסטית בסביבות עתירות נתונים ומתוגברות טכנולוגיה חדשנית.

עמודים