דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

עדי קידרון

עברית
Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi

מר עדי קידרון - תלמיד מחקר

תלמיד מחקר לקראת תואר שלישי במגמה לטכנולוגיות בחינוך, החוג להוראה למידה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

עמודים