דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שרית ברזלי

עברית
ד"ר שרית ברזלי

ד"ר שרית ברזלי היא חוקרת ראשית במרכז המצויינות LINKS ומרצה במגמה לטכנולוגיות בחינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלה הם אפיסטמולוגיה אישית, מטקוגניציה וחשיבה מסדר גבוה בסביבות דיגיטליות, למידה ממקורות מידע מרובים ולמידה מבוססת משחק. לשרית תואר שני ושלישי בחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר ניהלה שרית את מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב באוניבריסטה העברית והובילה את פיתוחן של סביבות למידה מקוונות רבות. 

תחומי מחקר:

חשיבה אפיסטמית ולמידה בחברת הידע

עמודים