דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכנס השנתי השני של מרכז מצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

הצגת 5 פרויקטים נבחרים - ד"ר שרית ברזלי , "ארגז החול של חברת הידע: פיתוח כישורי יצירת ידע ממקורות מידע מקוונים"

חוקרת ראשית, מרכזLINKS לחקר החינוך וחברת המידע.מרצה במגמה לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. גב' אסנת זוהר המגמה לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
חמישי, 18 ספטמבר, 2014 - 14:00 to 14:15

למסמך תעוד ההרצאה

למידה בסביבה דיגיטלית עתירת מידע מחייבת פיתוח כישורי חשיבה וחקר שיאפשרו לתלמידים להתמודד בצורה יעילה וביקורתית עם היקפים גדולים של מידע ממקורות מגוונים. עם זאת, מחקרים רבים מראים שלתלמידים יש קושי רב לעשות שימוש מושכל במקורות מידע מקוונים. לאור זאת, מפותחת במרכז LINKS, בשיתוף פעולה עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), סביבת למידה חדשנית שתסייע לתלמידים לפתח כישורי יצירת ידע בעזרת מקורות מידע מקוונים ותעניק למורים כלים להוראה של כישורים אלו. בהרצאה נציג את עקרונות העיצוב הפדגוגי המנחים את פיתוח הסביבה, נדגים את יישומם הלכה למעשה באיפיון הסביבה ונציג את שאלות המחקר שיבחנו במהלך הפרויקט.