דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית ומרכז מצוינות LINKS
מיקום האירוע: 
מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הקמת סביבת למידה דיגיטלית לפיתוח כישורי יצירת ידע ממקורות מידע מרובים

שני, 15 ספטמבר, 2014 - 09:45

לאור קשיי התלמידים בעבודה עם מקורות מידע מרובים אנו מתכננים לפתח סביבת למידה שתסייע ללומדים לרכוש אסטרטגיות יצירת ידע ממקורות מידע מרובים ובד בבד תטפח את המודעות האפיסטמית של הלומדים לגבי טיבו של הידע ודרכי הצדקת ידע.

בחודש ינואר השנה התקיים סיעור מוחות בנושא פיתוח סביבת הלמידה לעבודה עם מקורות מידעבהשתתפות אנשי מט"ח, הספרייה הלאומית ואוניברסיטת חיפה. במפגש עלו תובנות לגבי הצרכיםהמטרות וקהל היעד כמו גם רעיונות עיצוביים. בעקבות יום זה נערך תהליך חשיבה מעמיק על הסביבה ופותח לה איפיון ראשוני.

ב- 15.9.2014, כ' באלול, מתקיים יום דיונים בו תתצבע חשיבה מחודשת על האיפיון הראשוני של סביבת הלמידה. כמו-כן מתקיים ביום זה סדנת פיתוח של דגמי הוראה שבאמצעותה ייבחנו, הלכה למעשה, ההתאמה של האיפיון לצרכי הפיתוח של תחומי דעת שונים.