דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכינוס השנתי השני של מרכז המצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

הרצאת מליאה - ברכות ודברי פתיחה, פרופ' שיזף רפאלי, פרופ' יעל קלי, ד"ר אלה פייר

רביעי, 17 ספטמבר, 2014 - 09:30 to 10:00

קישור למצגת - מבניית שפת לינקס ועד לינקס משמעותיים - פרופ' יעל קלי

 

 

קיצור למצגת - מרכזי המצוינות I-CORE - ד"ר אלה פייר