דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

הרצאת מליאה 3 - פרופ' תמר וייס ואיריס וולף, "מרחבי למידה עתידיים LINKS - Kadima Mada"

רביעי, 17 ספטמבר, 2014 - 12:00 to 12:45

למסמך תעוד ההרצאה

אנחנו גאים להציג בפניכם את הרציונל מאחורי שיתוף הפעולה בין "קדימה מדע" ומרכז לינקס להקמת ה-

 (FLS lab (Future Learning Space Lab

 

מידע נוסף על פרופ' תמר וייס

​קישור למצגת - פרופ' תמר וייס

 

מידע נוסף על "קדימה מדע" (איריס וולף)

קישור למצגת - איריס וולף