דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכינוס השנתי השני של מרכז מצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

הרצאת מליאה 4 - פרופ' שמעון שוקן, Early Age Math Meets Mobile

המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב מופקד קתדרת IDB לטכנולוגיות מידע והדיקן המייסד של בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
רביעי, 17 ספטמבר, 2014 - 14:00 to 15:00

למסמך תעוד ההרצאה

I'll present a large-scale project that develops numerous interactive mini-games designed to help teachers teach and students learn mathematics from kindergarten through grade 6, using mobile devices. We'll discuss some pedagogic issues related to hands-on, constructive learning, as well as software engineering issues related to rapid development of cross-platform educational software.

מידע נוסף על פרופ' שמעון שוקן

​קישור למצגת