דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

הרצאת מליאה 7 - גב' מגי אסייג, "במעגלי התקשוב – אי של יציבות במערכת משתנה"

מנכ"לית סיסמה לכל תלמיד
חמישי, 18 ספטמבר, 2014 - 09:30 to 10:30

למסמך תעוד ההרצאה

האם וכיצד ניתן לייצר בסיס איתן ויציב להתפתחות של תהליכים תקשוביים בתוך מערכת בית ספרית דינאמית ביישובים ומגזרים שונים?

מהם עקבי האכילס המעכבים את התפתחות התהליך? כיצד ניתן לאפיין אותם? ומה הן דרכי ההתמודדות? 

ב"סיסמה לכל תלמיד", ארגון פילנטרופי השם לעצמו כיעדים מרכזיים:  את צמצום הפער הדיגיטאלי בפריפריה הגאוגרפית והחברתית והכנת בוגר מוכן למאה ה-21, ניתן מענה מקיף המאפשר את החדרת החדשנות הטכנולוגית באופן מערכתי כולל.

הפתרונות לקשיי החדרת הטכנולוגיה צמחו מהשטח עם הניסיון המצטבר. ההרצאה תסקור קשיים ופתרונות בעבודת ההטמעה בשטח בתוך המערכת הבית ספרית המורכבת.

בנוסף ההרצאה תתייחס לשאיפה לפרוץ את הסכר מהצלחה באיים של חדשנות לשימוש אינטגראלי, רלוונטי ונרחב בכלי התקשוב כחלק מתהליכי הוראה ולמידה.

מידע נוסף על "סיסמה לכל תלמיד" (מגי אסייג)

קישור למצגת