דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכנס השנתי השני של מרכז מצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

הרצאת מליאה 9 - מר אבי ורשבסקי, "חמישה מיתוסים על טכנולוגיה בחינוך"

מנהל MindCET
חמישי, 18 ספטמבר, 2014 - 11:45 to 12:45

למסמך תעוד ההרצאה

נדבר על כמה מיסקונספציות המלוות את התחום של טכנולוגיה בחינוך,שמהוות הסבר חלקי גם לכך שטכנולוגיה בחינוך לא הביאה למהפכה חינוכית.

נציג דרך נקודות אלה גם את עקרונות הפעולה של Mindcet


 

מידע נוסף על אבי ורשבסקי

​קישור למצגת