דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
החוג ללמידה הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך
מיקום האירוע: 
אוניברסיטת חיפה
מלות מפתח: 

יום עיון "מדעי הלמידה: בין למידה הוראה ועיצוב"

שלישי, 28 ינואר, 2014 - 17:45

החוג ללמידה, הוראה והדרכה הזמין את מרכז מצוינות LINKS לקחת חלק ביום העיון "מדעי הלמידה: בין למידה, הוראה ועיצוב" שיערך ביום שלישי, כ״ז בשבט תשע"ד, 28 בינואר 2014 ,
17:00 – 08:30 , הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

במהלך יום העיון נשלב בין רב שיח של קהילת מדעי הלמידה בישראל לבין סדנאות ממוקדות מחקר בהן יוצג המגוון הרחב של גישות ונושאים המאפיינים את העשייה בתחום מדעי הלמידה בישראל.

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית
לפרטים: אורטל - ohaas@univ.haifa.ac.il | טלפון: 04-8249368

האירוע בהשתתפות LINKS Learning In a NetworKed Society , הנתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע, מענק מס' 1716/12