דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

המרכז  למשפט וטכנולוגיה
שם המארח: 
המרכז למשפט וטכנולוגיה
מיקום האירוע: 
אוניברסיטת חיפה
מלות מפתח: 

להאיר את הרשת האפילה (ה"דארקנט"): סוגיות טכנולוגיות ומשפטיות

מפגש פורום סייבר
רביעי, 29 אפריל, 2015 (All day)

 

מהי הרשת האפילה? הדרקנט במיוחד, לאור אופייה האנונימי, מזוהה מצד אחד עם הפיכות פוליטיות וניסיונות לשבור את חומות הצנזורה במשטרים שונים ומצד שני מזוהה עם פעילויות מפוקפקות. אך כיצד בנויה הרשת האפילה? כיצד הארכיטקטורה שלה משפיעה על פעילותה? וכיצד מתמודדים עם הפעילויות השונות המתרחשות בה? במפגש נסקור היבטים טכנולוגיים ואתגרים משפטיים שמעוררת הרשת האפילה.
דוברים: מר ג'קי אלטל, מנהל תחום תקיפה ומודיעין, מכללת See Security ואלטל ייעוץ ואבטחת מידעועו"ד ד"ר חיים ויסמונסקי, ממונה על משפט וטכנולוגיה ונושאי חקיקה בפרקליטות המדינה
 
להרשמה:       cyberforum@univ.haifa.ac.il