דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
המגמה לטכנולוגיות בחינוך
מיקום האירוע: 
בניין הפקולטה לחינוך, חדר 362

מי מבקש לשבש את החינוך?

סמינר לינקס מארח את מר אבי ורשבסקי, מנהל MindCET – המרכז לחדשנות טכנולוגית בחינוך, מיסודו של מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)
רביעי, 19 מרץ, 2014 - 15:45
המפגש ידון בהנחות היסוד התרבותיות והפדגוגיות העומדות בבסיס מודל הפעילות של MindCET