דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
במרכז הבינתחומי הרצליה
מיקום האירוע: 
חדר ישיבות תקשורת (חדר C-228) בניין בית הספר לתקשרות, קומה 2

מפגש רבעוני של חוקרי LINKS

חמישי, 31 מרץ, 2016 - 09:00 to 17:00

 

להלן סדר היום המתוכנן: 
 

09:00-09:15 התכנסות וכיבוד קל

09:15-10:00 הצגת הרעיון של הספר ולוחות זמנים


10:00-11:00 עבודה בקבוצות א'  

קבוצה 1:  Future Learning Spaces for Learning Communities

קבוצה 2: Science and citizenship: citizen science and learning in a networked society

קבוצה 3: שימושי מדיה דיגיטליים של העולים מאתיופיה

קבוצה 4:  נושא פתוח על מסגרת הכתיבה​

11:00-12:00 הצגה ומשוב א' (הצגה של 5 דקות + 10 דקות משוב לכל קבוצה)


12:00-12:30 הצגה ועדכון העשייה במעבדת LINKS בבינתחומי הרצליה


12:30-13:30 ארוחת צהריים בקפטריה


13:30-14:30 עבודה בקבוצות ב'

קבוצה 5: דמוקרטיזציה של הוראה בחינוך גבוה​

קבוצה 6: Information and Knowledge Research@LINKS

קבוצה 7: למידה בעזרת טכנולוגיות מסייעות

קבוצה 8: נושא אחר

14:30-15:15 הצגה ומשוב ב' (הצגה של 4-5 דקות + 6-10 דקות משוב תלוי במספר הקבוצות שיציגו)


15:15-16:45 קבוצת ה- FLS מציגים התקדמות ושאלות לדיון

16:45-17:00 סיום ומשוב

 
 
 
במסמך המשותף הזה תמצאו את סדר היום ההנ"ל וגם את טבלת השיבוץ לעבודת ההכנה בקבוצות לקראת הכתיבה המשותפת של הספר
שימו לב שפרט לתפקיד ה"משתתפים", עבור כל פרק יש גם אפשרות להצטרף בתפקיד של "מגיבים". 
לעומת תפקיד ה"משתתפים" שהוא מחייב מעורבות כלשהי בכתיבה של הפרק אליו נרשמתם, תפקיד ה"מגיבים" הוא לצורך המפגש הקרוב בלבד. כולכם מוזמנים להיות "מגיבים" בקבוצות בהן אתם לא "משתתפים", לפי העניין שלכם בפרקים ולפי רצונכם/יכולתכם לתרום לנושא.
יש גם אפשרות להשתתף בחשיבה על מסגרת הכתיבה
 
במקביל למפגש הזה תיערך התכנסות של קבוצת ה-FLS בחדר C 108 עד שעה 15:15, אז הקבוצה תצטרף לשאר בחדר ישיבות תקשורת.
 
ההתכנסות הראשונה היא של כולנו יחד בחדר ישיבות תקשורת.