דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
טכניון, המחלקה להוראת המדעים
מיקום האירוע: 
ההרצאה תתקיים בחדר 307

סמינר - יישום פדגוגיות מתחום הוראת המדעים בהוראת תקשורת המדע

הרצאתה של מיה קאליר-מירב מבצעת מחקר תחת הנחייתה של ד"ר אילת ברעם-צברי
אפיון והערכת למידת מיומנויות ותפיסות של סטודנטים בקורס תקשורת המדע
שלישי, 11 מרץ, 2014 - 12:30

המחקר ניתח את תוצרי הקורס "תקשורת המדע: תיאוריה ומעשה" בכדי לאפיין את מיומנויות ותפיסות הסטודנטים, את התפתחותן במהלך הקורס ואת דרכי ההוראה וההערכה התומכות בלמידה. הקורס מתקיים במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון מאז 2008. במסגרתו לומדים סטודנטים מכל הטכניון ומכל התארים על מודלים שונים לתיווך מדע לציבור ומתנסים באופן מעשי ביצירת תקשורת כזו באמצעות מטלות שונות השמות דגש על תקשורת כתובה ומילולית עם הציבור הרחב. ניתוח איכותני נערך לעבודות של 114 סטודנטים, להערכת העמיתים שביצעו ולמשובי חשיבה משקפת (רפלקציות) שכתבו במסגרת חמישה קורסים בשנים 2008-2012. תפיסות הסטודנטים לפני ואחרי הקורס נבדקו גם באמצעות שאלון והושוו לקבוצה דומה במאפייניה שלא התנסתה בקורס.
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהושגה מטרת הקורס שביקשה ליצור שינוי בידע, מיומנויות ותפיסות של הסטודנטים המשתתפים. באמצעות מטלות הביצוע, הערכות העמיתים והרפלקציות ניתן היה להעריך את הידע שרכשו הסטודנטים ברמות שונות. ההבדלים בין גרסאות הטיוטה לגרסאות הסופיות של המטלות אפשרו להעריך שינוי במיומנויות התקשורת. ההבדלים בין השאלון המקדים למסכם אפשרו להעריך שינוי בתפיסות.