דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
החוג לניהול מידע וידע
מיקום האירוע: 
חדר 506 בניין ג'ייקובס, אוניברסיטת חיפה

סמינר ליאור זלמנסון

"משלמים עבור תוכן או עבור הקהילה״? הקשר בין התנהגות חברתית לנכונות לשלם באתרי תוכן
רביעי, 10 דצמבר, 2014 - 12:00

הפקולטה לניהול- החוג לניהול מידע וידע
מזמינים אתכם לסמינר:
"משלמים עבור תוכן או עבור הקהילה״? הקשר בין התנהגות חברתית לנכונות לשלם באתרי תוכן
ליאור זלמנסון, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

האתגר בפני יוצרי ומפיצי תוכן (חדשות, מוסיקה, וידאו) הינו גדול מאי פעם. מגוון היצירה וערוצי התוכן עצום ויכולת
הריכוז של הצופים מצומצמת יותר ויותר. ההשקעה בתוכן דורשת משאבים רבים ואילו מקורות המימון במקרים
רבים אינם ברורים. ההרצאה תתמקד בשתי תמורות שחלו באתרים לנוכח אתגרים אלו: הראשונה הוספת -
אלמנטים חברתיים המייצרים אינטראקציה בין המשתמשים באתר והשנייה היא מעבר למודל המבוסס על תשלום
מהגולשים ) freemiumpaywall, .)
ההרצאה תבחן כיצד הפעלת הצופים וכינון קהילה חברתית משנים את מחויבות המשתמשים וכן את נכונותם לשלם
באתרי התוכן.