דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
פורום סייבר, המרכז למשפט וטכנולוגיה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון
מיקום האירוע: 
מצפור רבין, אוניברסיטת חיפה

פרטיות וחדשנות

הזמנה ל"צהריים טכנולוגיים"
שלישי, 9 דצמבר, 2014 - 12:00

פרופ' ג'ולי כהן, אוניברסיטת גורג'טאון, ארה"ב
פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רבקה ריב"ק, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
להרשמה: http://weblaw.haifa.ac.il/lists/cyberforum1