דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שם המארח: 
LINKS I-CORE
מיקום האירוע: 
כנס "LINKS משמעותיים", הכינוס השנתי השני של מרכז המצוינות LINKS, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

שיח על מחקרי לינקס

מפגשים בקבוצות קטנות עם מחקרים וחוקרים של המרכז
חמישי, 18 ספטמבר, 2014 - 15:15 to 17:15

קישור למסמך עבור הפעילות "חושבים לינקס" (16:00)

קישור למסמך שיתופי עבור הפעילות "מחברים לינקס" (16:30)