דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

אירנה פרל

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

סטודנטית לתואר שני בחוג לניהול מידע וידע, אוניברסיטת חיפה. 

כותבת מחקר בהנחיית ד"ר דפנה רבן וד"ר שרית ברזלי, בנושא חשיבה אפיסטמית והערך הכלכלי הנתפס של מוצרי מידע.

בוגרת תואר ראשון בשירותי אנוש ומדע המדינה מאוניברסיטת חיפה. 

בעידן הידע אנשים חשופים למידע ממקורות מרובים ונדרשים לבחור, להעריך ולמזג ביניהם. אנשים נבדלים זה מזה בגישתם האפיסטמית, כלומר בדרכי חשיבתם לגבי טיבם של ידע ושל ידיעה. במחקרים קודמים נמצא שגישות אפיסטמיות משפיעות על האופנים בהם אנשים מעריכים את המאפיינים האפיסטמיים של מקורות מידע.