דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

דוריס עסאקלה

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

מועד האירוע: 
24/06/2015 - 09:00
בקישור 

מאפייני שיח מדעי אותנטי ברשתות החברתיות: מקרה בוחן של הפלרת מי-שתייה