דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

הילה קורן

עברית
Koren, H., Kaminer, I. and Raban, D.R. (Forthcoming) Exploring the Effect of Reinvention on Critical Mass Formation and the Diffusion of Information in Social Networks. Social Network Analysis and Mining

Widely used information diffusion models are based on the assumption that exposure to information, like exposure to a virus, is enough for it to spread.

עמודים