דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

יהודה בר לב

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

networked society
מועד האירוע: 
17/09/2014 - 09:00

בהמשך המסורת שהחלה עם הקמת המרכז, קהילת LINKS מתכנסת שוב למפגש מרתק של יומיים ובמהלכם יתקיימו הרצאות אורח, סדנאות ומפגשים סביב העשייה  הסינרגטית במרכז, הרעיונות החדשים ושיתופי הפעולה בין חוקרים.

המחקר יבחן את מקומם של המדיה הוותיקים והחדשים בחייהם של תינוקות, פעוטות וילדים עד גיל ארבע באמצעות מחקר אורך אתנוגראפי שיתפרס על פני שלוש שנים.

ההשפעות ארוכות הטווח של המדיה הדיגיטאליים האינטראקטיביים על הילדים ייבחנו תוך אימוץ גישה איכותנית, באמצעותה תתועד ותנותח סביבת המדיה הטבעית של הילדים.

היבטים שונים של שימושי המדיה ייחקרו במהלך שלוש שנות המחקר, לאור ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית והמוטורית של הילדים;

Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi