דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ליאור קורן

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

תלמיד מחקר במסלול לימודי מחקר מקדים , החוג לניהול מידע וידע, עבודת התזה שכתבתי בהנחייתה של ד"ר דפנה רבן עסקה בבחינת הערך הכלכלי של מודיעין