דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

מיכל דביר

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

I am a graduate student at the University of Haifa, within the Mathematics Education department , under the academic supervision of Prof. Dani Ben Zvi. I am a member of Dani Ben-Zvi's research groups-