דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שי אולשר

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

כנס ספרים דיגיטליים Regulation of Knowledge: Authority & Quality

את מושבי הכנס ליותה בהנחיה גרפית (המחשה ויזואלית ובזמן אמת של התכנים שעולים בדיון) הגב' טל קמיל

 

שי הוא עמית מחקר במכון לחקר אלטרנטיבות בחינוך אשר בפקולטה לחינוך. המחקר הנוכחי שלו עוסק בתרומה אפשרית של תוצרי הערכה מקוונת בכיתה, ובפיתוח ושימוש בספרי לימוד דיגיטליים וסביבות למידה מקוונות. בין הפרויקטים (בראשות פרופ' מיכל ירושלמי) בהם הוא מעורב הוא משמש כמנהל פרויקט המרא"ה (הערכת מעצבת - רואים את התמונה), סביבה להערכה מעצבת במתמטיקה ותומך במחקר ופיתוח הקשורים לסביבת VisualMath - ספר לימוד מתפתח ואינטראקטיבי. ניסיון ההוראה של ד"ר אולשר כולל קורסים בתוכניות מוסמך בטכנולוגיה וחינוך במכללת סמינר הקיבוצים לחינוך והוא אף משמש כמדריך פדגוגי בחינוך מתמטי.