דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

שני דליות

עברית

הכינוס השנתי של מרכז מצוינות LINKS מציין השנה את סיום המענק ה-חמש שנתי של ה-I-CORE והאירוע החגיגי יתקיים בבית דניאל בזכרון יעקב, בנוכחותם של אורחים נכבדים מחו"ל וביניהם: 

Prof. Christopher Hoadley - Steinhart, NYU

Prof. Clark Chinn - Rutgers, NJ

מקומם של מדיה ניידים ביחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדים במרחב הציבורי

המחקר יעסוק בבחינת שינויים בטיב היחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדיהם ובין הילדים  לסביבתם, כאשר הם נמצאים במרחב הציבורי וביניהם ניצבת טכנולוגית תקשורת ניידת, כגון טלפון חכם או טאבלט. המחקר יתבצע תוך שילוב בין שלוש שיטות מחקר: סקר הורים שממפה שימושי מדיה ניידים במרחב הציבורי; תצפית לא משתתפת תוך התבננות בהתנהגותם של הילדים והוריהם במהלך פעילותם הטבעית במרחב הציבורי; וראיונות עומק עם ההורים.