דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ג'קי בזיל שחר

  • Basil-Shachar, J., Hod, Y., & Ben-Zvi, D. (2015). The emergence of norms in a technology-enhanced learning community. In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 807-808). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.

    Meaningful collaborative learning can be fostered by successfully dealing with personal and interpersonal challenges faced by members in technology-enhanced learning communities (TELCs).