דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

דוריס עסאקלה

 • קבוצת מחקר: 
  פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי
  מוסד אקדמי: 
  הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
  טלפון נייד: 
  053-3435345

  גב' דוריס עסאקלה

  מאפייני שיח מדעי אותנטי ברשתות החברתיות: מקרה בוחן של הפלרת מי-שתייה

  נושא המחקר הוא מאפייני שיח מדעי אותנטי ברשתות החברתיות, מקרה בוחן של הפלרת מי-שתייה. מחקר זה נועד לבחון את מאפייני השיח המדעי אותנטי ברשתות החברתיות, בפרספקטיבה של אוריינות מדעית, ולבדוק איזה מהמודלים לתקשורת המדע מתאר באופן המתאים ביותר את השיח המדעי אותנטי ברשתות החברתיות. שדה המחקר הוא דיונים אותנטיים בפייסבוק בנושא הפלרת מי-שתייה, נושא זה נבחר בשל היותו שנוי במחלוקת ונוגע לכלל האוכלוסייה, מעורר דיונים רחבים ועשירים מבחינה מדעית, ולכן מספק מצע עשיר, רחב ואקטואלי למחקר.

  שאלות המחקר הן: 1) אילו מאפיינים של אוריינות מדעית באים לידי ביטוי בדיונים ברשת החברתית פייסבוק בנוגע להפלרת מי-השתייה? 2)מה הקשר, אם קיים, בין עמדות שונות (בעד/נגד ההפלרה) לבין הטיעונים השונים (מדעיים, אתיים, מוסריים, ערכיים, פוליטיים וכלכליים), שמעלים המשתתפים בדיונים כדי לתמוך בעמדותיהם? 3)באילו אופנים המודלים של תקשורת המדע משקפים את מה שמתרחש בשיח המדעי אותנטי ברשת החברתית פייסבוק?

  תוצאות המחקר יתרמו להבנת תפקידה של המדיה החברתית, במיוחד פייסבוק, במעורבות הציבור במדע. מהבחינה התיאורטית תוצרי המחקר יתרמו ליצירת מסגרת רעיונית חדשה להבנת הדרך שבה המודלים השונים לתקשורת המדע משקפים את המתרחש בפועל ברשתות החברתיות. מהבחינה האמפירית יספקו דרך חדשה לבחינת אוריינות מדעית בקרב אוכלוסייה בוגרת. תרומתו המעשית והישומית של המחקר בסיוע גיבוש המלצות לשימוש ברשתות החברתיות למען קידום מדע, אוריינות מדעית, הבנת הציבור למדע ומעורבות הציבור במדע.