דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

יעל אלבו

 • יעל אלבו
  קבוצת מחקר: 
  פרופ' שיזף רפאלי
  מוסד אקדמי: 
  אוניברסיטת חיפה

  ד"ר יעל אלבו

  יעל אלבו היא תלמידת מחקר לקראת תואר שלישי בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, וד"ר יואל לניר מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה.  מחקרה עוסק בויזואליזציה של מדדים מחושבים מרובי משתנים ותלויי-זמן.

  נושא המחקר נשען על פרויקט פיתוח מדד תקשוב בישראל המתבצע בימים אלה ע"י המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, במימון איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף חברת בזק, עמותת תפוח ומרכז לינקס.

  הרקע האקדמי של יעל הוא מדעי המחשב, מחשוב רפואי וניהול מידע וידע.

  יעל עוסקת בין היתר בהוראת תכנות לילדים במסגרת היחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.