דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

לורה רוזנבאון

  • גב' לורה רוזנבאון

    מועמד לתואר שלישי, אוניברסיטת חיפה

    תחומי מחקר : בלשנות; תקשורת מתווכת מחשב; תקשורת מתווכת וידאו ; ניתוח אינטראקציה, אינטראקציה אדם מחשב