דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

סופי שאולי

 • קבוצת מחקר: 
  פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי
  מוסד אקדמי: 
  הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
  טלפון קווי: 
  9830921 04

  גב' סופי שאולי

  האם ובאיזו צורה משפיע  ידע מדעי על חיי היום יום של בני האדם ? האם האמרה "ידע הוא כוח" נכונה גם לגבי ידע מדעי? שאלות אלו עשויות להתעורר כאשר, למשל, משפחה מקבלת את ההודעה כי אחד מילדיה סובל מירידה משמעותית בשמיעה. מידת השתלבותו של הילד לקויי השמיעה בחברה השומעת תלוי במידה רבה בסיכוייו לפתח דרכי תקשורת אפקטיביות עם הסביבה ובהישגיו האקדמיים.  סיכויים אלו הולכים וגדלים ככל שההורים נוטים מהר יותר לקבל רגשית את הילד, ומתמסרים למיצוי הפוטנציאל שלו.

  השערתי היא, כי במטרה להשיג זאת על ההורים ללמוד ולהבין תחומים נרחבים של  ידע  מדעי, רפואי, טכנולוגי ואודיולוגי (ידע בתחום השמיעה ושיקומה). הידע צריך להירכש בזמן קצר ובמקביל להתמודדות הרגשית עם המצב.  המטרה העיקרית במחקר זה הינה בשלב ראשון לפתח ולתקף כלי מחקר לבדיקת התפקיד והחשיבות של ידע מדעי בהקשר של לקות שמיעה בקרב משפחות עם ילדים לקויי שמיעה. בשלב הבא, בעזרת כלים אלו לבדוק אוריינות מדעית כללית וידע מדעי ספציפי בתחום לקות השמיעה ומידת השימוש וחשיבות השימוש בידע זה לצורך שיקום הילד לקויי השמיעה.

   במחקר המדעי בתחום הבנת המדע בקרב הציבור Public engagement with  science)) במהלך עשרים השנים האחרונות  שלטו בכיפה שתי גישות מחקריות: האחת היא הערכת הידע המדעי בקרב הציבור הרחב בעזרת כלים כמותיים סטנדרטיים כדוגמת שאלוני סקר, ואילו השנייה מתבססת על כלים איכותניים  כדוגמת ראיונות ובוחנת הבנת ידע מדעי בהקשר שבו הוא נדרש בחיי היום יום. במחקר זה אשלב כלים משתי הגישות ואבחן את המתאם בין תוצאותיהם.

   שאלות המחקר המנחות פרויקט דוקטורט זה הן:

  1. מהם מקורות המידע בנושאים הקשורים ללקות השמיעה אצל הורים לילדים לקויי שמיעה?  האם המידע המוצג בהם נהיר להורה של ילד לק"ש הממוצע?
  2. מהו הידע המדעי בתחום השמיעה שיש להורים לילדים לקויי שמיעה?
  3. כיצד משמש ידע מדעי הורים ללקויי שמיעה לצורך סינגור (advocating) על ילדיהם?
  4. האם וכיצד מדידה של ידע מדעי (אוריינות מדעית) בכלים כמותיים (שאלונים) מנבאת ידע והבנה מדעית בהקשר כפי שימדדו בעזרת כלים איכותניים (ראיונות)?

   אוכלוסיית היעד הינה הורים לילדים לקויי שמיעה בני חצי שנה עד חמש עשרה הנמצאים בתהליך של שיקום שמיעתי במסגרת של "שמע", "מיח"א" ובעמותת AV ישראל מכל הארץ. אגיע לאוכלוסיה על בסיס מאגרי המידע בעמותות אלו. מתוך אוכלוסיה זו יידגמו כ- 200 משפחות על בסיס הנכונות שלהם להשתתף במחקר.  כלי המחקר בהם יעשה שימוש הם: ראיון חצי פתוח שיוקלט ויתומלל ושאלון סקר ממוחשב.

   כלי המחקר פותחו על בסיס ראיונות חלוץ עם משפחות של לקויי שמיעה ואנשי מקצוע מתחום הטיפול בלקויי שמיעה. הכלים עברו בדיקות מהימנות בעזרת שופטים מתחום תקשורת המדע ומתחום לקות השמיעה ובדיקת תוקף תוכן  לפני השימוש בהם.

  שאלות המחקר יבחנו בקרב הורים לילדם בני 6 עד 15. משפחות אלו לרוב נמצאות פרקי זמן ממושכים במסגרת משקמת, הורים אלו הינם לרוב בעלי פרספקטיבה רחבה לבחון באמצעותה את תהליך השיקום והכלים שסייעו בידם בתקופה זו. שאלונים ממוחשבים ישלחו לכל ההורים בעלי הדואר האלקטרוני הרשומים במסגרות הטיפוליות השונות. הציפייה היא להיענות של כ 10% מן האוכלוסייה (כ- 200 שאלונים) . בנוסף, מקרב אותה קבוצה ירואיינו כ 30 משפחות.