דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קרן לוי

 • Kali, Y., Tabak, I., Ben-Zvi, D., & Kidron, A., et al. (2015). Technology-enhanced learning communities on a continuum between ambient to designed: What can we learn by synthesizing multiple research perspectives? In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 615-622). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.

  This symposium brings together the theoretical and practical tools of scientists in both the social and educational sciences in order to examine the types of interaction, knowledge construction, social organization and power structures that: (a) occur spontaneously in technology-e

 • Levy, K. S., Kali, Y. & Tal, T. (2015, June). Promoting teacher professional growth for technology-enhanced outdoor inquiry teaching. In W. C. Hoadley (Chair), Technology-Enhanced Learning Communities on a Continuum between Ambient to Designed: What Can We Learn by Synthesizing Multiple Research Perspectives? Symposium to be conducted at the 11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, Gothenburg, Sweden.
  פוסטר אשר הוצג במסגרת סימפוזיון בכנס CSCL 2015 תחת הכותרת: 
 • לוי, ק., קלי, י. וטל ט. (2015). מורים כמעצבים: קידום הצמיחה המקצועית של מורים לשילוב טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה החוץ-כיתתית. בתוך: י. עשת, א. בלאו, א. כספי, נ. גרי, י. קלמן, ו. זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ' 75ע'-82ע'.

  מאמר אשר הוצג בכנס צ'ייס 2015, רעננה.

  תקציר