דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

all

 • ISVIS 2016 ויזואליזציה של מדדים מרוכבים - הרצאה מצולמת

 • Albo, Y., Lanir, J., Bak, P., & Rafaeli, S. (2016). Off the radar: Comparative evaluation of radial visualization solutions for composite indicators. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 22(1), 569-578.‏

  A composite indicator (CI) is a measuring and benchmark tool used to capture multi-dimensional concepts, such as Information and Communication Technology (ICT) usage. Individual indicators are selected and combined to reflect a phenomena being measured.

 • Albo, Y., Lanir, J., Bak, P., & Rafaeli, S. (2016). Off the radar: Comparative evaluation of radial visualization solutions for composite indicators. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 22(1), 569-578.‏

  A composite indicator (CI) is a measuring and benchmark tool used to capture multi-dimensional concepts, such as Information and Communication Technology (ICT) usage. Individual indicators are selected and combined to reflect a phenomena being measured.

 • Albo, Y., Lanir, J., Bak, P., & Rafaeli, S. (2016, June). Static vs. dynamic time mapping in radial composite indicator visualization. In Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (pp. 264-271). ACM.‏

  Composite Indicators (CIs), are a common measurement and benchmarking tool that are used to reflect and measure multi-dimensional concepts such as digital divides, individual’s well-being and more.

 • Albo, Y., Lanir, J., Bak, P., & Rafaeli, S. (2016, June). Static vs. dynamic time mapping in radial composite indicator visualization. In Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (pp. 264-271). ACM.‏

  Composite Indicators (CIs), are a common measurement and benchmarking tool that are used to reflect and measure multi-dimensional concepts such as digital divides, individual’s well-being and more.

עמודים