דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

ועדת התכנית- כנס מיט"ל 2014

כנס מיט"ל השניים-עשר 2014

חוקרי לינקס בוועדת התכנית של כנס מיט"ל

ד"ר דני בן-צבי וד"ר אילת ברעם-צברי בוועדת התכנית של כנס מיט"ל 2014