דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

כנס ספרים דיגיטליים Regulation of Knowledge: Authority & Quality
כנס ספרים דיגיטליים Collaborative Textbooks: Authoring, Ownership, Attribution, Access
כנס ספרים דיגיטליים Learning, Design and Surveillance

כנס ספרים דיגיטליים

Open Textbooks: Challenges for Policy

את מושבי הכנס ליותה בהנחיה גרפית (המחשה ויזואלית ובזמן אמת של התכנים שעולים בדיון) הגב' טל קמיל