דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

כתבה מאתר YNET של פרסום מדד הקריאה

מהם הרגלי הקריאה של הישראלים?

פרופ' שיזף רפאלי נתונים "מפרויקט הפער הדיגיטאלי "

למרות כניסת הטכנולוגיות החדשות, לא חל שינוי בשיעור קריאת הספרים בעשור האחרון, והוא עומד על ממוצע של כשלוש פעמים בחודש, כך עולה ממחקר הפער הדיגיטאלי אותו מוביל פרופ' שיזף רפאלי. מדד הקריאה, המהווה חלק מהמחקר, פורסם ב-YNET לקראת שבוע הספר.