דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

מרכז LINKS לחקר המצוינות בחינוך ו"קדימה מדע" (World ORT) משתפים פעולה בפרויקט ייחודי בתחום החינוך והטכנולוגיות

מיזם למידה בין-תחומית

מיזם "חשיבה בין-תחומית בסביבה עתירת טכנולוגיה" נועד לתת מענה לצורך בפיתוח אחת מהמיומנויות הקריטיות בחברת המידע - היכולת לחשיבה בין-תחומית ולתהליכי אינטגרציה של ידע. לצורך כך נוצר שיתוף פעולה עם מרכז המצוינות המחקרית LINKS באוניברסיטת חיפה החוקר למידה בחברת המידע.

המיזם מתבסס על מודל הוראה לקידום למידה והבנה בין-תחומית באמצעות קהילות למידה מוגברות טכנולוגיה, אשר מפותח ונחקר במרכז LINKS. מודל זה מנסה לשבור מוסכמות רווחות בהוראה הן בהיבטים קוריקולריים והן בהיבטים פדגוגיים, מתוך שאיפה להביא לשינוי בתרבות ההוראה והלמידה. בהיבט הקוריקולרי המודל מתמקד בתמה על-תחומית (נושא על) הנלמדת תוך אינטגרציה של ידע ממספר עדשות תחומיות. בהיבט הפדגוגי מתבסס המודל על שילובן של קהילות למידה מוגברות טכנולוגיה תוך שינוי מהותי בתפקידו של המורה מ"מומחה תוכן" ל"מנחה בין-תחומי".

במסגרת המיזם מיושם המודל בשלושה בתי ספר לאורך שלוש שנים, שבמהלכן מוכשרים מורים מבתי הספר לעצב יחידות הוראה, לפתחן ולהנחותן.

הפרויקט מובל על-ידי עדי קדרון, תלמיד מחקר מבטיח ממרכז המצוינות LINKS, מרכז לחקר הלמידה בחברת המידע.