דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

משחוק ביום עיון של מיט"ל

גנית ריכטר ייצגה את מרכז לינקס ביום עיון של מיט"ל

גנית ריכטר, תלמידת מחקר ב-LINKS מהחוג לניהול מידע וידע והמרכז לחקר האינטרנט הפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה, דיברה על המתמטיקה של שיתוף ידע במישחוק (למצגת). 

בשנים האחרונות מתרחב השימוש באלמנטים משחקיים במערכות חוכמת המונים. מטרת המשחוק לרתום את המשתתפים לתרום תרומה משמעותית וזאת באמצעות ההנאה ממשחק. עם זאת, מודלים קיימים המסבירים מוטיבציה במשחקים דיגיטליים מתמקדים בדרך בה המשחק יוצר את החוויה הכוללת ואינם דנים ברמה הפרטנית של אלמנט משחק בודד. נדון באלמנטים הנפוצים במישחוק כדוגמת ניקוד ועיצוב התגמול. בנוסף תוצג הטענה כי מנגנוני הניקוד, ובכלל זה הפונקציה המתמטית הקובעת את הניקוד, משפיעים על ההשתתפות וההתנהגות הרצויה (תרומת ידע). בהרצאה הוצגו כלי המחקר וממצאים ראשוניים. 

 

מיט"ל - מרכז ידע טכנולוגיות למידה - הנה יחידת משנה של מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי). מטרת מיט"ל הנה סיוע למוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, בקידום השימוש בטכנולוגיות למידה. מיטל מקיימת פעילות ענפה בכל התחומים הקשורים לקידום הנושא: טכנולוגיות חדשות, פדגוגיה, תכנים, תמיכה, הדרכה, מחקר, היבטים משפטיים ועוד.