דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

פרופ' דני בן-צבי מונה לוועדת ליווי למל׳׳ג ללמידה דיגיטלית

ברכות מכל חברי LINKS ואיחולי הצלחה רבה בתפקיד החדש!

פרופ' דני בן-צבי מונה לוועדת ליווי למל׳׳ג ללמידה דיגיטלית

פרופ׳ דני בן צבימרכז מצוינות LINKS מברך את פרופ' דני בן צבי, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה - חבר ההנהלה האקדמית של LINKS-ICORE וראש היחידה להוראה נתמכת מחשב  - על מינויי לוועדת ליווי למל׳׳ג ולות"ת לנושא הלמידה הדיגיטלית.

בתקנון הוועדה נכתב כי מל׳׳ג ו- ות׳׳ת מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו. לשם כך כמו גם לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף, מל"ג וות"ת החליטו להקים את ועדת הליווי לנושא.

מרכז LINKS שמח וגאה על מינויו של פרופ' בן צבי לוועדה חשובה זאת. כולנו מאחלים לו בהצלחה בתפקידו החדש.