דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds News name header

קרן המחקר של מיט"ל - קול קורא תשע"ה

בשנת הלימודים תשע"ה תמשיך מיט"ל להפעיל קרן מחקר, שמטרתה לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום שילוב התקשוב בהוראה האקדמית. הקרן תעניק השנה עד חמש מלגות מחקר בסך של עד 12,000 ש"ח לכל מלגה. מענק המחקר יינתן לשנה אחת בלבד. הקרן מיועדת לחוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל, אשר יעמיקו באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.

חוקרים, אנשי סגל ותלמידים ללימודים מתקדמים ממוסדות אקדמיים השותפים במיט"ל מוזמנים בזאת להגיש הצעות מחקר בתחומים הבאים (או בכל תחום אחר הקשור לנושאים הללו):

 

·         תהליכי הטמעה של טכנולוגיות תקשוב בהוראה האקדמית

·         תועלות לימודיות המתקבלות משילוב התקשוב בהוראה האקדמית

·         ניהול הידע בתחום ההוראה האקדמית ברשת ברמה המוסדית

·         שיטות חדשות בלמידה והוראה מתוקשבת

·         דפוסי התנהגות של לומדים בסביבות מתוקשבות

·         היבטים פדגוגיים, אתיים ודידקטיים של הוראה מתוקשבת

·         תפיoות של מרצים וסטודנטים את ההוראה/הלמידה האקדמית המתוקשבת

·         הערכת לומדים ומלמדים בקורסים מתוקשבים

·         מאגרים וחומרי למידה

​פרטיים באתר:

http://meital.iucc.ac.il/meital/research/research_2014/research_2014_cfp.htm