דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

תקשורת/יצירת דו שיח עם הציבור מהווה אתגר למדענים, במיוחד בכתיבה. לעיתים קרובות מדענים מגלים כי כתיבה לציבור הרחב היא קשה במיוחד, בעיקר משום שהם הוכשרו לתקשר רק או בעיקר עם הקהילה האקדמית. נראה כי ככל שמדענים מאומנים 'לדבר מדע', הם שוכחים איך 'לתקשר מדע' בפנייתם לציבור. מפה עולה השאלה – האם לימוד הכתיבה המדעית צריך להיות מלווה בלימוד כתיבה פופולרית? אנו מאמינים כי על ידי חשיפת המדענים ולימודם לתקשר מדע בצורה פופולרית, ישפר את יכולות הכתיבה שלהם, לא רק בכתיבתם/פנייתם לקהילה האקדמית, אלא לציבור כולו.
המחקר שלנו נועד לקבוע את הקשר בתהליך רכישת שני ז'אנרים - תקשורת המדע האקדמית והפופולרית, המשמשים כערוצי התקשורת של מדענים. באופן ספציפי, אנחנו שואלים איך הכשרה בקורס הכתיבה האקדמית משפיעה על כישורי כתיבה של המדע באופן אקדמי וכן פופולרי.
אנו בוחנים עשרים ושתיים קבוצות של סטודנטים לתארים מתקדמים המשתתפות בקורס כתיבה האקדמית. הסטודנטים המשתתפים בקורס זה הם סטודנטים לתואר שני ושלישי מכל הפקולטות בטכניון, בסמסטר הראשון, שני או שלישי ללימודיהם. סטודנטים שנרשמו לקורס הכתיבה ייקחו מבחן prewriting בשבוע הראשון , ולאחריו, במהלך הקורס, יחוו רמות שונות של התערבות בהנגשת מדע לציבור, ולאחר מכן posttest בשבוע האחרון של הסמסטר. posttests יכללו דוגמאות של כתיבה אקדמית וכתיבה לקהל הרחב. הכתיבה תוערך על פי יכולת כתיבה כללית, יכולת כתיבה באנגלית וז'אנר / קהל.
מחקר זה יתרום לידע התיאורטי על כתיבה כתוצאה מהוראת שני ז'אנרים מנוגדים בתקשורת הכתובה של מדע. אני מקווה לשפוך אור על סוגית ההשפעה בלמידה של שני ז'אנרים ולבחון האם הקשר מפריע או סינרגטי. בנוסף, מחקר זה יתרום להוראה ברמת התואר השני, ובכלל זה יצירת קווים מנחים מבוססי מחקר בנוגע להוראת ז'אנרים שונים של כתיבה, במקביל.