דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

פיתוח כישורי יצירת ידע ממקורות מידע מרובים

למידה בסביבה דיגיטלית עתירת מידע מחייבת פיתוח כישורי חשיבה וחקר שיאפשרו ללומדים להתמודד בצורה יעילה וביקורתית עם היקפים גדולים של מידע ממקורות מגוונים. עם זאת, מחקרים רבים מראים שלתלמידים יש קושי רב לעשות שימוש מושכל במקורות מידע מקוונים. לדוגמה, תלמידים אינם נוטים לבחון ולהעריך את מקורות המידע ומתקשים ביישום של תבחינים להערכה של מקורות. בנוסף, תלמידים מתקשים מאד למזג מידע ממקורות שונים בצורה משמעותית ומושכלת. מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על כך שמקור הבעיה טמון לא רק בהעדרן של אסטרטגיות חקר מבוסס מקורות מידע אלא גם בתפיסות בסיסיות של תלמידים לגבי טיבו של הידע וטיבם של תהליכי יצירת ידע. 

לאור זאת, מפותחת סביבת למידה חדשנית שתסייע לתלמידים לפתח כישורי יצירת ידע בעזרת מקורות מידע מקוונים ותתן בידי המורים כלים להוראה של כישורים אלו. מטרת הסביבה היא לפתח, הלכה למעשה, את מיומנויות המאה ה- 21 של התלמידים ולתת בידיהם כלים רבי עוצמה להשתתפות פעילה, יצירתית וביקורתית בחברת הידע.

היעדים של הסביבה הם:

1. לטפח כישורים ונטיות ליצירת ידע ממקורות מידע מרובים, בדגש על:

  • הערכה של מקורות מידע
  • מיזוג מקורות מידע מרובים
  • טיעון בהתבססות על מקורות מידע מרובים
  • כתיבה של טקסטים הממזגים מקורות מידע מרובים
  • שיתוף עמיתים בתהליכי יצירת ידע

2. לפתח את הבנת הלומדים לגבי טיבו של הידע וטיבם של תהליכי הערכה, יצירה ושיתוף של ידע בסביבות עתירות מידע

הסביבה המוצעת תאפשר ללומדים להתנסות באופן פעיל בתהליכי יצירת ידע בעזרת מקורות מידע מקוונים בסביבה שיתופית. הסביבה תכלול מערך של כלים מקוונים ייחודיים שיסייעו לתלמידים ליצור ידע בעזרת מקורות מידע מהמרחב המקוון. כלים אלו כוללים:

  • כלים לניתוח, הערכה ומיזוג של מקורות מידע מרובים
  • ייצוגים ויזואלים התומכים ביצירת ידע ממקורות מידע מרובים
  • פיגומים מטקוגניטיביים אפיסטמיים להקניית אסטרטגיות יצירת ידע ולטיפוח הבנה אפיסטמית
  • כלים התומכים ביצירת ידע שיתופית ובתקשורת בין לומדים

הפרוייקט ילווה במחקרים שיבחנו מקרוב את אופני השימוש של תלמידים ומורים בכלים המוצעים ואת תרומתה של הסביבה לפיתוח כישורי יצירת הידע והחשיבה האפיסטמית של הלומדים.

הסביבה המוצעת מופתחת בשפות עברית וערבית בשיתוף פעולה של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מרכז LINKS לחקר החינוך וחברת המידע והמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח).